RESOLUTIONS OF THE HOLY BISHOPS’ COUNCIL OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (29TH NOVEMBER – 2ND DECEMBER 2017) on the false Synod of Crete

 1. The Bishops’ Council approves the evaluation of the Council of First Hierarchs and bishops of ten Local Orthodox Churches which took place on the island of Crete from 18th to 26th June 2016 which is contained in the decision of the Holy Synod of 15th June 2016 (Journal no.48). This Council cannot be viewed as Ecumenical, and the decisions taken at it cannot be viewed as binding for the entire Orthodox Church since in the absence of the agreement of a number of Local autocephalous Orthodox Churches on holding the Council at a time early agreed upon the principle of consensus was violated. At the same time, we ought to recognize the Council on Crete as a significant event in the history of the Orthodox Church.
 2. An analysis of the documents of the Council of Crete entrusted by the Holy Synod to the Synodal Biblical and Theological Commission has shown that some of them contain unclear and ambiguous formulations, which does not allow us to consider them exemplary expressions of the truths of the Orthodox faith and the Church’s Tradition. This is especially true of the document on “The Relationships of the Orthodox Church with the rest of the Christian world,” which was not signed by two thirds of the members of the delegation of the Serbian Orthodox Church, as well as by individual bishops of a number of other Local Churches which took part in the work of the Council on Crete, which testifies to a significant difference in opinion in relation to this document even among the participants of the Council of Crete.
 3. The members of the Council note the ambiguous attitude towards the Council which took place on Crete among the family of the Local Orthodox Churches, noting the commentaries of the Holy Synods of the Patriarchates of Antioch (27th June 2016), Bulgaria (15th November 2016) and Georgia (22nd December 2016) which expressed a critical attitude towards the Council of Crete. Also, hierarchs of a number of other Local Churches and the Holy Koinotita and the monasteries of Mount Athos have also given detailed commentaries on the documents of the Council of Crete and its method of adopting decisions.
 4. The Holy Council expresses the belief that the preservation and strengthening of the unity of the Holy Orthodox Church, independent of its position on the Council of Crete, is the common task of all the Local autocephalous Orthodox Churches, both those which took part in the Council on Crete as well as of those which abstained from taking part in it. The bolstering of inter-Orthodox cooperation acquires special importance in this regard.

https://mospat.ru/en/2017/12/02/news153781/

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Un răspuns la „RESOLUTIONS OF THE HOLY BISHOPS’ COUNCIL OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (29TH NOVEMBER – 2ND DECEMBER 2017) on the false Synod of Crete

 1. Hotărîrile Soborului Arhieresc al Patriarhiei Ruse în privința Sinodului din Creta și Declarației de la Havana

  Relațiile bisericești externe

  37. Soborul Arhieresc aprobă activitatea externă a Bisericii Ortodoxe Ruse realizată de Preafericitul Patriarh și Sfîntul Sinod cu sprijinul Departamentului Sinodal de Relații Bisericești Externe și orientată preponderent spre întărirea unității Sfintei Biserici, dezvoltarea relațiilor frățești cu Bisericile Ortodoxe Locale, și, de asemenea, în comun cu alte confesiuni creștine, apărarea valorilor morale creștine și lupta contra viciilor socialmente periculoase, combaterea discriminării și persecuției creștinilor, dialogul cu reprezentanții altor tradiții religioase, ce contribuie la combaterea extremismului, terorismului, defăimării religiei, xenofobiei și altor vicii socialmente periculoase, manifestării intoleranței, apărarea sfințeniilor și locurilor de închinare religioasă, susținerea păcii și a armoniei în societate.

  38. Soborul Arhieresc este de acord cu evaluarea făcută Sinodului Întîistătătorilor și ierarhilor a zece Biserici Ortodoxe Locale ce a avut loc în insula Creta la 18-26 iunie 2016, conținută în încheierea Sfîntului Sinod din 15 iulie 2016 (registrul Nr. 48). Respectivul Sinod nu poate fi considerat drept Panortodox, iar hotărîrile adoptate – drept obligatorii pentru toată plinătatea ortodoxă, odată ce în lipsa consimțămîntului în rîndul unor Biserici Locale autocefale privind desfășurarea Sinodului în termenii conveniți anterior a fost încălcat principiul consensului. În același timp, trebuie de recunoscut Sinodul din Creta a fi un eveniment important în istoria Bisericii Ortodoxe.

  39. Analiza documentelor Sinodului din Creta, efectuată de Comisia Sinodală biblico-teologică la ordinul Sfîntului Sinod, a demonstrat că unele dintre acestea conțin formulări neclare și ambigue, ce nu permite să le considerăm expresii ireproșabile ale adevărului credinței ortodoxe și Predaniei Bisericii. Aceasta se referă îndeosebi la documentul ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, care nu a fost semnat de 2/3 din membrii delegației Bisericii Ortodoxe a Serbiei, precum și arhipăstori individuali din rîndul altor Biserici Locale, ce au participat la lucrările Sinodului din Creta, ceea ce mărturisește despre divergențele semnificative de opinie față de acest document, chiar și între participanții Sinodului din Creta.

  40. Membrii Soborului constată o atitudine neunanimă în familia Bisericilor Ortodoxe Locale față de Sinodul desfășurat în Creta, luînd act inclusiv de comentariile Sfintelor Sinoade ale Patriarhiilor Antiohiei (din 27 iunie 2016), Bulgariei (din 15 noiembrie 2016) și Georgiei (din 22 decembrie 2016), care exprimă o atitudine critică față de Sinodul din Creta. Observații substanțiale asupra documentelor Sinodului Cretan și asupra procedurii de luare a deciziilor au fost făcute de asemenea de ierarhii unor Biserici Locale, de Sfînta Chinotită și mănăstirile Sfîntului Munte Athos.

  41. Sfințitul Sobor Arhieresc își exprimă încrederea că păstrarea și întărirea unității Sfintei Biserici Ortodoxe, independent de atitudinea față de Sinodul desfășurat în Creta, este o sarcină comună a tuturor Bisericilor autocefale Locale participante în lucrările Sinodului din Creta, cît și a celor ce s-au abținut de la participare. În legătură cu aceasta, o importanță deosebită capătă consolidarea interacțiunii interortodoxe.

  42. Recunoscînd caracterul istoric al întîlnirii desfășurate în Havana între Preafericitul Patriarh al Moscovei și întregii Rusii Kirill și Papa Romei Francisc, Soborul Arhieresc menționează importanța ei în combinarea eforturilor pentru protejarea creștinilor supuși persecuției în Orientul Mijlociu și Africa. Aceste lucrări corespund chemării Soborului Arhieresc din anul 2016 ”de a face tot posibilul ca genocidul declanșat de extremiști împotriva creștinilor… să înceteze”, iar ”anul 2016 a devenit anul eforturilor deosebite întreprinse în această direcție” (vezi punctul 9 din Hotărîrile Soborului Arhieresc din anul 2016). Declarația comună a contribuit la realizarea unui armistițiu pe pămîntul Siriei și astfel a ajutat la salvarea a mii de vieți. Soborul își exprimă satisfacția față de faptul că apelul de la Havana către comunitatea internațională, de a întreprinde eforturi pentru a proteja creștinii din Orientul Mijlociu, a fost auzit în largi cercuri publice și politice.

  43. Soborul menționează importanța dispozițiilor declarației de la Havana privind conflictul în desfășurare pe teritoriul Ucrainei și actualitatea apelului conținut în aceasta adresat tuturor forțelor publice ale Ucrainei, ”a munci în vederea atingerii unui consimțămînt public, abținerea de la participarea în confruntare și de a nu susține dezvoltarea ulterioară a conflictului”. Membrii Soborului Arhieresc își exprimă speranța că acest apel va fi auzit de toate părțile confruntării civile de pe pămîntul Ucrainei.

  44. Soborul Arhieresc recunoaște importanța deosebită a prevederilor Declarației Comune conform cărora uniația nu este un mijloc de realizare a unității între Biserici și că prozelitismul este inacceptabil în relațiile ortodoxo-catolice indiferent de forma de manifestare. Membrii Soborului, exprimîndu-și speranța punerii în practică a acestei declarații, mărturisesc, în același timp, despre acțiunile agresive continue ale greco-catolicilor față de ortodocși.

  45. Sfințitul Sobor apreciază deosebit acordul obținut la Havana privind aducerea în Rusia a moaștelor sfîntului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, care se află în orașul Bari. Aflarea sfintelor moaște în Moscova și Sankt Petersburg în mai-iulie 2017 a devenit un eveniment de enormă importanță duhovnicească pentru credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse.

  Traducere din rusă: Dorin și Olga J.
  Sursa: https://mospat.ru/ru/2017/12/02/news153781/

  Va fi publicat în curînd pe lumea-ortodoxa.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s