Arhive lunare: martie 2017

ANATHEMAS AGAINST OLD AND CONTEMPORARY HERESIES! MARCH 2017

1. Arius, the first fighter against God: Anathema!

2. Wulfila the semi-Arian, Nestorius, Macedonius who say that Trinity suffered and Ualentin: Anathema!

3. Gnafens Peter, who said: „Holy immortal whom has been crucified for us”: Anathema!

4. Paul of Samosata and Teodotion: Anathema!

5. Petros Dileos called Liko Peter, Eutychian and Sabellius: Anathema!

6. Jacob the Armenian, Dioscorus of Alexandria and Severus, Sergius, Paul and Pyrrhus, with Sergius’ the disciple of Peter Liko: Anathema!

7. Origenists and those along with them: Anathema!

8. The fallen and the anticanonical patriarchs denying the Fourth Ecumenical Synod, Karekin II of Armenia, Theodoros II of Egypt, the Coptic Patriarch, Paul of Ethiopia, Ignatius Ephrem II of the Syrian-Jacobites, Baselios Thomas of the Malabarians – Indians, who mistakenly call themselves „orthodox” and those who are in communion with them: Anathema!

9. Those who deny the Holy Ecumenical Synods, IV, V and VI, monophysites, monothelites and monenergists: Anathema!

10. Eutychianizers, Jacobites and Argiburites: Anathema!

11. The frightening assembly against the venerable icons: Anathema!

12. Those who deny the Holy VII Ecumenical Council, those who do not worship our Lord Jesus Christ, in the icon depicted after His human nature: Anathema!

13. Barlaam of Kalabria, Gregory Achindin, Prochoros of Kidoniei, Nikifor Grigoras, Gherghios Lapithis and their successors: Anathema!

14. Those who teach the neo-Varlaamist heresy; which teach that the Grace of God is created instead of uncreated: Anathema!

15. The blasphemer of Christ, Francis of Assisi with all the papists’ liar-saints: Anathema!

16. The baseless heresiarch Pope Francis I of the old Rome, who has fallen according to the Canons, and those who are in communion with him: Anathema!

17. Those who teach that the Orthodox Church is a „sister Church” of the Roman-Catholic congregation and other heresies: Anathema!

18. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwigli, Henry VIII, the ungodliness king, and those assembled together with them and all branches of the Protestants: Anathema!

19. The heresiarch of the religious congregation of Anglicanism, Justin Welby, and those who are in communion with him: Anathema!

20. Those who deny and defame the Mother of God, the Trinity one in essence and undivided, rabbis of Judaism, Islamists and members of the „Watchtower” society of Jehovah’s pseudo-Witnesses: Anathema!

21. Those who defame the sacraments of the Church; Baptists, Adventists and Pentecostalists and all branches of the neo-protestant congregations: Anathema!

22. To those who preach and teach inter-Christian ecumenism and inter-religious pan-heresy: Anathema!

23. Those who preach and teach the post-patristic and post-canonical heresy, who say that the teachings of the Fathers are obsolete: Anathema!

24. Those who deny the Eighth and Ninth Ecumenical Councils, from the time of St. Photios the Great and St. Gregory Palamas, Papal-Filioquists: Anathema!

25. The so-called „World Council of Churches” (of heresies) which teaches that each Protestant branch is part of the Church of Christ and those who take part in common prayers in the blasphemy and transgression of the Canons, the so-called” Week of Prayer for Christian unity in January” considering the heretics as „brothers in Christ” Anathema!

26. The Toronto Declaration (1950), the Agreements of Balamand (1993) and Chambesy (1994) in which anti-Chalcedonians falsely recognized as orthodox, and the texts from Porto Alegre (1997) and Busan (2013): Anathema!

27. Those who teach that the Church includes all confessions that have departed from Her as „deficient churches” and those who say that there are Holy Sacraments, saving Grace and holiness outside the Orthodox Church, the One, Holy, Catholic and Apostolic: Anathema!

28. Those who teach that the Ecumenical Patriarch is „primus sine baribus” i.e. the first without equals: Anathema!

29. The heretical texts of the ecumenist pseudo-synod of Crete in June 2016, called „Holy and Great Council of the Orthodox Church” and those who receive them and put them into practice, texts which:

– Enshrine the so-called „restoration of Christian unity” and the historical name of churches for heretics;

– Enshrine the so-called „World Council of Churches” as a basis for dialogue with heretics – dogmatic minimalism;

-Enshrine the Toronto Declaration, which states that there are members of the church outside the walls of the Orthodox Church and that the Church of Christ is more than a confession of every member of the so-called „World Council of Churches’ in part;

-enshrine mixed-marriages (with heretics) through the false stewardship;

-enshrine Ziziulas Ionannis’s concept about the „human person”: Anathema!

30. All heretics: Anathema!

Un comentariu

Din categoria Uncategorized

Cum se dialoghează cu ereticii? Se mîntuiesc neortodocșii?

Conferinta cu titlul „Învațatura Sfântului Grigorie Palama pentru lumea contemporană”
Participanți: IPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, PS Nicodim al Strehaiei, protopresviter Gheorghios Metallinos, protopresviter Matei Vulcanescu(traducător), profesor Dimitrios Tselenghidis, profesor Marian Croitoru(traducător).

Conferentiază: protopresviter Gheorghios Metallinos si profesor Dimitrios Tselenghidis

Partea I

Partea a II-a Raspunsul la intrebarea: Se mantuiesc ereticii?

Partea a III-a Marturisirea IPS Teodosie impotriva ecumenismului (asteptam si delimitarea lui publica clara de pseudo sinodul din Creta)

 

7 comentarii

Din categoria Uncategorized

Momentul istoric al întreruperii pomenirii Arhiepiscopului ecumenist al Tesalonicului de către Părintele Theodoros Zisis

Iata ce spune Parintele Theodoros Zisis în declarația de oprire a pomenirii:

„Din categoria episcopilor ecumeniști faceți parte și Înaltpreasinția Voastră Arhiepiscop al Salonicului domnule Antim, așa cum v-am explicat în scrisoarea pe care v-am trimis-o, răspunzand la scrisoarea părintească, în ghilimele, și învătătoreasca în care îmi spuneți să încetez a vorbi împotriva ecumenismului și a Sinodului din Creta, pentru ca sa nu rascolesc constiinta oamenilor, a pleromei Bisericii.
Mi-ați arătat în modul cel mai clar(cu capul descoperit) identiteatea Dumneavoastră cu erezia ecumenistă, prin primirea laudativă a Sinodului din Creta prin pozitia pe care ați avut-o în Sinodul Ierarhiei Bisericii Greciei din 23-26 Noiembrie 2016 și prin ordinul de citire a mincinosul text intitulat „Catre popor” în toate Bisericile din Salonic.
Oricât ați încerca Dumneavoastră și toți ecumeniștii ca să justificati Sinodul din Creta, nu aveți sorți de izbândă, pentru ca acesta nu e nici Sfânt, nici Mare, nici Sinod, așa cum rezultă din marturia pleromei Bisericii.
Pentru că am cazul episcopului care învață cu capul descoperit erezia, așa cum arată Canonul 15 de la I-II Constantinopol de pe timpul Sfantului Fotie cel Mare, rezumând toată tradiția apostolică și patristică a Bisericii, deaceea INTRERUP POMENIREA NUMELUI DUMNEAVOASTRĂ la toate Sfintele Slujbe, începând de astăzi, simbolică fiind ziua aceasta, anume Duminica Ortodoxiei!
Nu poate să rabde conștiința mea preoțească, ca astazi Biserica Sfintilor Parinți și a Sfintelor Sinoade să condamnamne toate ereziile și pe iconomahi și în același timp să recunoască pe eretici ca biserici și să accepte că suntem împreună cuprinși cu (oferim eclezialitate) iconomahii, protestanții, papsitastașii și cu
„Consiliului Mondial al Bisericilor”.
Pomenind numele Dumneavoastră ar însemna că(prin pomenire) aș declara ca aș fi și eu ecumenist, cum ca aș avea aceeași credință cu Dumneavoastră și aș minți pe Hristos Dumnezeu care se află pe Sfânta Masă(în momentul pomenirii în Sfânta Liturghie), asa cum mințiți Dumneavoastră acum, și foarte mulți din Mitropoliții Greciei de Nord și Greciei de Sud, cum că Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Sinodul Greciei ar „Drept invata Cuvantul Adevarului Tau( a lui Dumnezeu)”.
M-aș bucura foarte mult dacă și Dumneavoastră ați respecta canonul 15 de la I-II Constantinopol, adică veți lăuda lupta mea pentru Dreapta Credinta sau macar mă veți lasa să continui lucrarea mea învătătorească și Sfintele Slujbe în Biserica unde slujesc, și anume Sfantul Antonie. 
Eu nu părăsesc Biserica Sfantul Antonie, (slujesc aici fara a vă pomeni,și nici nu voi pomeni vreun alt episcop in loc).
Aseară am fost sunat de un mitropolit care m-a rugat să nu opresc pomenirea pentru că se va face mare tulburare.

A venit timpul să se facă tulburare, să se trezească oamenii din somnul ecumenist!!!”

traducere preot Matei Vulcanescu, Mitropolia Pireului

nota mea: sa ne dea Dumnezeu parte cu Parintele Theodoros Zisis, luptatorul prin excelentă împotriva ereziilor al secolului acestuia.
Mulțumim lui Dumnezeu ca ne-a dat un astfel de luptator model pentru noi toți în această epocă lipsită de modele autentice.

17 comentarii

Din categoria Uncategorized

Rostirea anatemelor în Duminica Ortodoxiei(5 Martie 2017)

Rostirea anatemelor in Duminica Ortodoxiei în Biserica Comunității Romanești „Panaghia Odighitria” din Pireu de către părintele protoprezbiter Anghelos Anghelakopulos(colaborator  al Mitropolitului Pireului, k Serafim pe probleme de erezie)  și de către părintele Matei Vulcanescu ( Parohul Comunitații Roamnești din Pireu)

1. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu: Anatema!

2. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie care spun că Sfânta Treime a suferit şi Ualentin: Anatema!

3. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea : «Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi»: Anatema!

4. Lui Pavel al Samosatei şi Teodotion: Anatema!

5. Lui Petros Dileos numit şi Liko Petru, lui Eutihie şi lui Sabelie: Anatema!

6. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei şi lui Sever, lui Serghie, Pavel şi Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Liko Petru: Anatema!

7. Origeniştilor şi celor dimpreună cu ei: Anatema!

8. Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic,  Karekin al II-lea al Armeniei,  Theodoros al II-lea al Egiptului, patriarhul Copţilor,  Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobitilor,  Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greşit se numesc pe sine «ortodocşi» şi celor ce sunt în comuniune cu ei: Anatema!

9. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiștilor: Anatema!
10. Eutihianiștilor, Iacobiţilor şi Argivuriții: Anatema!

11. Adunării înfricoşătoare împotriva cinstitelor icoane: Anatema!

12. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos, în icoana descrisă după firea omenească: Anatema!

13. Lui Varlaam de Kalabria, Grigorie Achindin, Prohor al Kidoniei, Nikifor Grigoras, Gherghios Lapithis şi urmaşilor lor: Anatema!

14. Cei ce învaţă erezia neo-varlaamistă: Anatema!

15. Hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi  împreună cu toţi minciuno-sfinţii papistaşi: Anatema!

16. Cel după Canoane căzut şi fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!

17. Celor ce învaţa că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserica Soră» cu adunarea romano-catholică şi cu alte erezii: Anatema!

18. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, şi celor adunaţi împreună cu ei şi tuturor ramurilor protestante: Anatema!

19. Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului,  Justin Welby,  şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!

20. Celor care neagă şi defăimează pe Maica Domnului, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, rabini ai iudaismului, islamişti şi membrii societăţii ”Turnul de Veghere” a pseudo Martorilor lui Yehova: Anatema!

21. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptişti, adventişti şi penticostali şi tuturor ramurilor neoprotestante: Anatema!

22. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercrestină şi interreligioasă: Anatema!

23. Celor care predică şi învaţă erezia postpatristică şi post-canonică, cum că învăţăturile Sfinţilor Părinţi ar fi perimate: Anatema!

24. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama, papo-Filioqviștilor: Anatema!

25. Aşa zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor) ce învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica şi călcătoarea de canoane, aşa-zisa „Săptămână de Rugăciune pentru unitatea crestinilor din Ianuarie” considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: Anatema!

26. Declaraţiei de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) şi Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuţi ca ortodocşi, textelor de la PortoAlegre (1997) şi Busan (2013): Anatema!

27. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie înafara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!

28. Celor care învaţă că patriarhul ecumenic este «primus sine baribus» adică primul fără de egal: Anatema!

29. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit «Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:

       – consfinţesc aşa zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de biserici pentru eretici;

       – consfinţesc Constituţia aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;

      -consfinţesc Declaraţia de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;

     -consfinţesc căsătoriile mixte(cu eretici) printr-o falsă iconomie;

     -consfintesc conceptul lui Ionannis Ziziulas despre «persoana umană»:

Anatema!

30. Tuturor ereticilor: Anatema!

8 comentarii

Din categoria Uncategorized