Despre mișcarea Oastea Domnului și despre mișcarea Visarionistă și blasfemierea Tainei Botezului

Cu ajutorul lui Dumnezeu cel Bun și Milostiv încerc să pătrund puțin în problematica existenței mai multor grupări care s-au coagulat de-a lungul timpului între unii creștini din Biserica Ortodoxă Română.

Două grupări ne preocupă mai mult, și anume cea numită Oastea Domnului și cea  din jurul diaconului Visarion Iugulescu numită  gruparea visarionistă.

Abordarea pe care încerc să o fac nu are legătură cu o vreo viziune pătimașă sau bazată pe preconcepții, ci una bazată pe eclesiologia Bisericii Ortodoxe, pentru a înțelege acest fenomen în matca lui reală.

Vom începe să analizăm Oastea Domnului prin ramura ei numită numită Mișcarea Visarionistă.

Conform studiului părintelui profesor David Pestroiu de la Facultatea de Teologie din București aflăm că:

Visarioniștii constituie o ramură a Oastei Domnului. Se numesc aşa după liderul lor spiritual, ierodiaconul Visarion Iugulescu (treapta sa ierarhică e contestată de către unii cercetători, în special de prof. diac. dr. Petre David, care-l numeşte simplu rasofor).

– liderul s-a născut în 1922, pe Valea Prahovei, numindu-se din botez Vasile. S-a perindat pe la mân. Căldăruşani şi Cernica, după care a ajuns organizator al Oastei Domnului la Biserica Sf. Nicolae Sârbi. După demolarea acesteia în 1983, se retrage la o casă parohială a Bis. Sf. Nicolae Vlădica (11 Iunie). Aici îşi reorganizează gruparea, ajutat de sora Elena. A atras f. mulţi tineri şi tinere, adunaţi sub denumirea de „Lucrarea”; promovează căsătoriile albe, nunta fără lăutari (numai cu cântări ale Oastei Domnului), vestimentaţie specifică (haine negre, basmale albe sau albastre, excluderea podoabelor de orice fel).

– după 1989, mişcarea cunoaşte o dezvoltare puternică: se publică revista Călăuza ortodoxă, cu predici visarioniste şi ilustraţii – icoane pictate de Visarion, în stil naiv. S-au alcătuit filme, proiecţii de diapozitive etc. Din cuprinsul acestor materiale:

– Visarion se pretinde, el însuşi, purtătorul unor revelaţii primite direct, în urma unor „arătări”, viziuni. În predici, reproduce astfel de mesaje, prezentând dialoguri între Dumnezeu, Maica Domnului, îngeri, diavoli, sfinţi, fără bază biblică şi patristică. Abuzează de digresiuni, poveşti şi descrieri imaginare, care fac, însă, deliciul adepţilor. Nu în ultimul rând, creează o psihoză eminamente sectară prin descrierile îngrozitoare ale sfârşitului lumii, ale chinurilor iadului etc. Are, însă, şi meritul de a îndrepta adepţii pe calea moralităţii, prin combaterea aspră a păcatelor şi viciilor.

– într-o vreme, Călăuza a apărut cu binecuvântarea P.S. Galaction (fie s-a obţinut în grabă, fie nu s-a obţinut deloc, căci la ora actuală se publică fără nici o binecuvântare).

– la iniţiativa pr. paroh Ion Grigore, s-a desfiinţat gruparea de la 11 Iunie. Visarion s-a retras, bătrân, la Comarnic, dar adepţii s-au regrupat la alte biserici: Sf. Pantelimon, Sf. Mina, Sf. Silvestru, Sf. Nicolae Şelari, Toţi Sfinţii, Sf. Stelian, Mătăsari etc. De asemenea, au puternice nuclee în ţară: Constanţa, Iaşi, Botoşani, Craiova, Tulcea, Timişoara, Arad.

– au legături, pe filiaţie, cu Oastea Domnului (cu cântări şi manifestări similare), cu mişcarea de la Vladimireşti şi Turma Sf. Ilie. ”  ( Curs de Misiologie, vol I)

În primul rând nu negăm sinceritatea celor care fac parte din gruparea Oastea Domnului sau Visarionistă și nu negăm faptul că mulți au ajuns să cunoască Biserica Ortodoxă prin intermediul acestei grupari misionare.  Misionarismul, datorită perioadei comuniste, a lipsit în Biserica Ortodoxă, cei mai mulți preoți sau mireni își manifestau credința în mare taină, astfel că mulți mireni, cuprinși fiind de râvna misionară au găsit o grupare prielnică duhului misionar, duh misionar care nu ar fi trebuit să lipsească din viața Bisericii.

Trebuie aici să spunem că Biserica Locală trebuie revigorată printr-un duh misionar autentic ortodox care să fie practicat de către toate treptele ierarhiei Bisericești formate din cele patru trepte, anume Episcop, presbiter, diacon și mirean. Și mirenii au Pecetea Darului Duhului Sfânt primind Succesiune Apostolică prin Taina Mirungerii.  Aceste patru trepte sunt patru Ordine în conducerea Bisericii, laicii- mirenii fiind ultima treaptă, ei sunt numiți în Noul Testament Sfinți, Credincioși, Preoție Împărătească. În Biserica Ortodoxă Autoritatea este prezentă în toate cele patru ordine avându-l pe Episcop în centrul unității, autoritatea episcopului nu este peste Biserică ci în interiorul Bisericii (https://dogmaticaempirica.wordpress.com/2016/12/31/cele-4-trepte-ierarhice-care-guvernează-biserica/). Din păcate Biserica Locală Română nu a oferit șansa pentru mulți de a-și manifesta zelul misionar căzând în diferite capcane sectante sau mișcări de genul celor menționate.

Părintele Adrian Făgețeanu vorbea despre Oastea Domnului și despre Taica Visarion ca despre o grupare care se consideră un fel de elită, gruparea fiind închisă, deși cu valențe misionare, totuși nu se putea participa la întrunirile care semănau a adunări neoprotestante decât a cult liturgic ortodox.  Părintele Cleopa Ilie de asemenea spune că nu poate exista o alta Oaste a Domnului decât cea în care deja suntem înregimentați și anume Oastea Creștinilor Ortodocși, a Membrilor Bisericii botezați, mirunși și împartășiți ce cred drept în Hristos. O altă Oaste paralelă sau o formațiune în cadrul Bisericii nu poate exista. Dacă ar exista Mișcări și Ordine în afară de Episcopat, Presbiterat, Diaconat și Mirenat ar însemna să avem o eclesiologie de tip papistaș în care exista multe Ordine cum ar fi Ordinul Iezuiților sau Mișcarea Iezuită, Ordinul Focolarilor- Mișcarea Focolară care sunt un ordin de tip neoprotestant-penticostal-papistaș cu manifestări așa zis harismatice, apoi ordine călugărești, etc.

Întrebarea care se ridică este în ce situație eclesiologică  se găsesc cele două grupări- Oastea Domnului și Mișcarea Taicii Visarion?

Biserica Ortodoxă este un Trup, un singur Trup, Ea, Biserica,  este Una și Unică, este Trupul lui Hristos și fiecare membru al Ei este mădular al acestui Trup. În Biserică există multe Harisme ale Duhului Sfânt care se manifestă la membrii Bisericii dar în cadrul aceluiași Trup. Nu s-a împărțit Hristos.  În Epistola I către Corinteni cap I, versetele 12-13 Sfântul Apostol Pavel spune:  „fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-ați botezați în numele lui Pavel?”

La fel putem parafraza cuvintele Sfântului Ap Pavel și să spunem că Eu sunt al lui Taica Visarion, eu sunt al Oastei Domnului! …S-a rastignit cumva Taica Visarion pentru voi?

Atunci, având în vedere că Gura Duhului Sfânt, Pavel spune că această împărțire nu este de la Hristos ci este nebisericească putem să corelăm această grupare cu Canonul I al Sfântului Vasile cel Mare care numește trei categorii de cădere din Biserică – Eresuri, Schisme și Adunări ilicite (nelegiuite).  Dacă despre eres și schismă Sfântul Vasile cel Mare spune că ereticii sunt aceia care s-au despărțit cu totul prin concepții eronate de credință, iar schismaticii sunt cei care greșesc în anumite chestiuni și întrebări bisericești corijabile, despre  adunările ilicite (nelegiuite)  spune că „au numit adunările ce se fac de presbiteri sau episcopi neascultători şi de poporul neînvățat; precum dacă cineva fiind găsit în greşeală a fost înlăturat din slujbă, şi nu s-a supus canoanelor, ci singur şi-a atribuit sieşi întâietate şi slujbă, şi împreună cu dânsul au plecat si alţii, părăsind catoliceasca (adevărata) Biserică (ortodoxă), aceasta este adunare ilegală;”

Orice grupare ilicită sau parasinagogă sau schismă pune în pericol iminent mântuirea celui care se găsește în ea.  O grupare care nu este în duhul Bisericii, care se separă prin cântare, obiceiuri, ethos de Biserică, deși se consideră pe ea ca făcând parte din Biserică de fapt se delimitează de Biserică, căpătând alt ethos și alte învățături. Ei se separă de duhul Bisericii în sensul unei înșelări duhovnicești care întotdeauna duce și la erezie.

Unele grupări au o orientare apocaliptică și se imită concepțiile neoprotestante despre studierea Bibliei, despre ritmul cântărilor, despre modul de viață al celor care se consideră că fac parte din acel Ordin, Grupare, Mișcare, fie a Oastei Domnului fie a Visarioniștilor.  Pricesnele de tip neoprotestant ce se cântă la Chinonic sau la sfârșitul Sfintei Liturghii în locul cîntărilor bizantine care înalță sufletul, nu-l slabănogesc cu lacrimogene  și adunările de studiu biblic cu cerc închis de după Liturghie, în care se folosește metoda neoprotestantă de interpretare a Bibliei, pe baza interpretării personale, folosirea traducerilor neoprotestante a Bibliei duc la un ethos strain de Biserică, duc la dezvoltarea patimii mândriei, la conducerea pe tărîmuri ale înșelării de care vorbește Sfântul Ignatie Briancianinov în cartea sa Despre Înșelare.

Duhul de dizidență, de interpretare personală, fără curățirea inimii și luminare autentică a membrilor Oastei Domnului a dus comunități întregi la a părăsi Biserica Ortodoxă cu totul, devenind neoprotestanți în mod oficial.  În același timp preoți, călugări și profesori de teologie sunt membri ai acestei grupări, care deși pot să fie în conflict de idei, de genul ecumeniști versus antiecumeniști, ei au în comun apartenența la Oastea Domnului. În felul acesta ei sunt  ca o caracatiță care funcționează în interiorul Bisericii și frații se recunosc între ei. Merg la anumite biserici unde se adună, de obicei unde preotul este membru al Oastei Domnului.

Iată ce rol nefast a jucat primirea în Biserica Ortodoxă a ideilor neoprotestante care au prins viață fie prin mișcări eronate apocaliptice de tip adventist, fie prin crearea de parasinagogi gen Oastea Domnului sau Visarioniști. Acestea au dus la crearea de erezii, de grupări parasinagogale în care membrii lor își periclitează mântuirea rămânând în aceste false evlavii de tip pietist.

Cântările pietiste de natură neoprotestantă și icoanele viu colorate, forme de falsă cumințenie și stări ale înșelării sufletești cu accente de mândrie legate de apartenența la așa numita Lucrare sau Mișcare duce la pierderea sufletelor multor oameni atrași în aceste curse subtile, greu de reperat pentru omul care nu cunoaște eclesiologia Bisericii.

Îmi aduc aminte de cântecele de genul „Cruce Sfântă părăsită, tristă stai plecată-n jos și nu-i nimeni să te îndrepte, o ce lucru dureros…”, sau O Maicuță Sfântă te rugăm fierbinte… că noi suntem fii lacrimilor tale – toate aceste cântece creează o anumită stare de spirit lacrimogen, pietist.  Aceste cântece au un duh pietist moralist, fără conținut dogmatic. Nu se simte nici duhul ascetic nici duhul dogmatic nici duhul sacramental specific textelor liturgice ale Bisericii. Aceasta este ”generația emo” din creștinism care își trage seva din dolorismul papistaș și din pietismul protestant. Se exacerbează niște emoții exterioare, fără profunzimea metanoiei, fără puterea de a vindeca, de a curăța, de a lumina și îndumnezei pe om. Omul rămâne cu mintea încețoșată, într-un soi de adormire psihotică care îl duce la moarte sufletească.( un fel de psyhe versus pneuma).

Canonul 9 de la Laodiceea interzice a se cânta cântecele neaprobate de Biserică.

Sunt cântări care aduc o înfocare psihologica, inclusiv cu lacrimi care îl ține pe om captiv într-o zona psihologică și nu duhovnicească.

Poporul simplu, necatehizat corect este atras de aceste pietisme și ajunge să trăiască un creștinism deformat, mutilat, eretic.

La fel și astăzi Oastea Domnului și Visarionismul sunt mișcări în afara Bisericii lui Hristos ca și ethos, manifestare. Eclesiologic ele nu se încadrează în Biserica lui Hristos, fiind mișcări parasinagogale.  Predicile Taicii Visarion au fost inspirate în mare proporție  din Chiriakodromionul marelui predicator Mitropolitul Ilie Miniat. Însă nicăieri Taica Visarion nu dă sursa…Dar acest lucru nu este rău.

Această mișcare”Oastea Domnului” blasfemiază și maimuțărește Taina Botezului, adăugând un așa zis „legământ”.  Dacă în Biserica Ortodoxă devine cineva Ostaș al Domnului Hristos  atunci când primește Taina Botezului, în parasinagoga Oastea Domnului devine cineva ostaș atunci când depune jurământul și primește medalia, Taina Botezului fiind ceva neeficient pentru așa zișii ostași.  Sunt înfricoșătoare „pedepsele”celor care părăsesc mișcarea „Oastea Domnului” la fel ca la masonerie, pretinzând că aceștia își pierd mântuirea.

Împotriva învățăturii lui Hristos Dumnezeu care spune la Matei 5, 34-37 „Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. ”  reluat de Sfântul Apostol Iacov în Epistola sa 5,12  „Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da”, şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădeţi sub judecată.”

Prin acest jurământ Mișcarea „Oastea Domnului” este o mișcare similară cu masoneria.

Iată ce spune întemeietorul mișcării, preotul Iosif Trifa, din care se vede o cruntă înșelare.

„Mişcarea Oastei Domnului este de la Dumnezeu. În această Mişcare eu n-am fost decât un vas umil, de care Domnul S-a folosit. În primul congres al Oastei, ţinut la Rusaliile din anul 1932, am spus răspicat acest lucru, precum urmează:

„Eu sunt o predică vie în faţa Oastei.

Într-o lucrare atât de mare cum e Oastea Domnului, iată ce vas mic şi slab Şi-a ales Domnul, pentru ca toţi să vadă şi să înţeleagă că Oastea Domnului este cu adevărat a Domnului şi nu a omului!

În Mişcarea Oastei, eu nu sunt altceva decât un vas umil şi slab, de care Domnul S-a folosit în lucrarea Sa.

Tot ce s-a făcut aici e darul lui Dumnezeu.”

Iosif Trifa    https://oasteadomnului.ro/ce-este-oastea-domnului/

https://oasteadomnului.ro/despre-hotarare-si-legamant/

„Oastea Domnului” spune ca pana nu depui juramantul de intrare în ea nu te-ai lepădat cu adevarat de satana, în felul acesta ei blasfemiază lepadarile de satana care se fac la Botez și Taina Botezului în sine:

pr.Iosif Trifa:

„Hotărârea şi legământul de predare în slujba Domnului nostru Iisus Hristos constituie hotarul cel mare de la care sufletul se desparte definitiv de Satana şi se uneşte definitiv cu Hristos. Acesta este hotarul de la care omul lasă calea cea largă şi o ia pe calea cea strâmtă ce duce la mântuire. Acesta este hotarul de la care omul moare pentru lume şi pentru păcat şi începe să învieze şi să trăiască cu adevărat pentru Dumnezeu.  ”

Fie că legământul se face deodată cu hotărârea de predare, fie că se face mai târziu, actul legământului este sfânt şi trebuie privit cu toată seriozitatea şi temerea în faţa lui Dumnezeu, după cum este scris: “Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi…”

Există numai un singur legământ. El nu poate fi nici schimbat, nici înlocuit, cum nu este schimbat legământul lui Dumnezeu, ci rămâne pe totdeauna acelaşi. Noi putem să ni-l reînnoim, din când în când, dar să-l schimbăm nu putem niciodată. Cine şi-l schimbă – şi-l calcă. Şi vai de cel ce-şi calcă legământul său cel unic!

Neascultarea şi netrăirea după voia Domnului sau părăsirea Frăţietăţii Oastei înseamnă călcarea hotărârii şi ruperea legământului făcut cu Domnul. Înseamnă lepădarea de adunare şi căderea din credinţă (Evrei 10, 25-27). Oricine săvârşeşte aceste lucruri este un om de nimic, este un suflet pierdut şi nu mai poate fi un ostaş al Domnului, ci un dezertor din oştirea Lui.

La începutul Oastei aşa era. Legământul frăţesc se punea în mijlocul unei adunări sărbătoreşti, anume pregătită pentru acest scop. La o astfel de adunare pot pune legământul toţi fraţii şi surorile începătoare, care sunt pregătiţi pentru aceasta. E bine ca astfel de adunări de legământ să se ţină pe cât este cu putinţă în biserică. Acolo este locul şi cadrul cel mai înalt şi potrivit pentru actul acesta sfânt care pecetluieşte pentru totdeauna unirea noastră cu Hristos în faţa multor martori, îngeri şi fraţi, după cum este scris: Luptă-te lupta cea bună a credinţei… pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori (I Tim. 6, 12).

Este şi mai bine dacă, în ziua legământului, fraţii şi surorile se vor pregăti şi se vor împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului.

Numai de la această dată sufletul se va socoti ostaş deplin şi membru adevărat al Lucrării Domnului… Un ostaş fără legământ nu poate fi socotit un ostaş deplin. Nici el nu se ştie legat în totul de Domnul decât după depunerea acestui legământ sfânt, după cum un soldat nu se poate socoti de încredere şi devotat ţării decât în clipa când depune jurământul, care este legământul său unic şi definitiv. Un soldat fără jurământ nu este soldat deplin şi ţara nu se poate bizui niciodată pe el. Nici comandantul lui. Tot aşa, un ostaş fără legământ nu este vrednic de încredere în faţa Domnului. Cine se fereşte de legământ nu este cinstit în faţa lui Dumnezeu. Şi Domnul nu Se poate încrede în el (Ioan 2, 24). ”

Mișcarea Oastea Domnului se deosebește de orice asociație religioasă pentru că impune acest jurământ ritualic religios care nu se găsește în Predania Bisericii, care după cum se vede, e un fel de „apostilă” pe Taina Botezului.

Ostașii spun că prin acest jurământ se produce  „nașterea din nou”, deși ei au fost născuți din nou prin Taina Sfântului Botez Ortodox. Despre ce altă naștere din nou poate fi vorba?

Iată ce spune Hristos Dumnezeu despre nașterea din nou

„Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Iisus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Iisus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:1-5)

Nașterea din nou se referă și se face prin Taina Sfântului Botez, iar curățirea de păcate, dupa Botez se face prin Taina Sfintei Spovedanii.

De unde această inovație a jurământului care duce pe om în sfera unei grupări para bisericești?

A fi membru al parohiei tale, a avea preot duhovnic și a lupta cu patimile, a merge pe calea curățirii, a primi luminarea și îndumnezeirea este în lucrarea Bisericii Ortodoxe care nu are nevoie de inovații împrumutate de la neoprotestanți și papistași.

A mima  mișcarea iezuită în Biserica Ortodoxă duce la dezastre spirituale, pentru că Biserica Ortodoxă nu simte nevoia de jurăminte și medalii către mișcări emo, polulisto-pietiste care să le dea mai mult decât Biserica în mod gratuit.   Chestiunea nașterii din nou în forma aceasta ostășească o găsim în toate mișcările neoprotestante. Nu poți fi creștin ortodox și neoprotestant în același timp. Nu poți fi iezuit și creștin ortodox în același timp.

A duce o viață creștină, a nu bea, a nu fuma, a nu face nunți cu lautari, a nu face obiceiuri păgâne la înmormîntari și nunți ține de normalitatea vieții unui creștin ortodox și în fișa postului de creștin ortodox există această obligație care vine de la sine. Vina faptului că astăzi avem creștini ortodocși numai declarativ este lipsa catehezei ortodoxe în Biserică.

Din păcate există o astfel de grupare Oastea Domnului în zona nepomenirii și luptei antiecumeniste, prezența acestor grupari- Visarioniști și Ostași ai Domnului printre nepomenitori  duce la alterarea luptei antiecumeniste și împotriva pseudo-sinodului din Creta, amestecându-se aurul nepomenirii episcopilor eretici cu noroiul grupărilor compromise și înșelate. 

Readucerea credincioșilor sinceri , care se afla în aceste înșelări în Biserica lui Hristos să se facă cu multă delicatețe, dragoste. Pentru că mulți nu sunt conștienți de pericolele acestea. Este important ca ei să părăsească ideea de a face parte dintr-o grupare, dintr-o Lucrare, dintr-o Mișcare și să se identifice numai cu calitatea de Membru al Bisericii lui Hristos.

Chiar dacă sunt adunate în jurul anumitor biserici ortodoxe, chiar dacă se împărtășesc, ei rămân desprinși de ethosul ortodox, înșelarea lăsând urmări adânci în sufletele acestor oameni prin rămânerea în sfera pietismului, e eclectismului (cei aleși). Nu ne putem închina la doi domni.  În Ortodoxie Hristos rămâne centrul existenței noastre.

protopresbiter Matei Vulcănescu

 

PS: La fel cum există o mișcare obsedată de venirea lui antihrist care este condusă și ea pe același drum alunecos al depărtării de ethosul Bisericii Ortodoxe, care este Biruitoare, care nu se preocupă de antihrist ci de Hristos, înțelegând bine semnele vremurilor. Eshatologia Bisericii este luminoasă.

Eshatologia de tip neoprotestant adoptată din păcate de mulți credincioși fără repere serioase duhovnicești în care mai mult observăm repere materialiste, frica de antihrist, frica de sistem, frica și groaza în general, obsesia sfârșitului lumii acesteia decât pregătirea pentru sfârșit creștinesc vieții noastre, neînfruntat, în pace și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos.

Ideile vehiculate de aceștia sunt că orice formă de control – cipuri, biometrie, etc sunt lepădare de Hristos, semnul fiarei și pecetea lui antihrist.  Alții au afirmat ca e jumătate de lepădare sau sfert de lepădare, că e pre-pecete, pre-mergător, etc. Toate aceste idei sunt de origine neoprotestantă, s-a început cu codul de bare a fi considerat semnul fiarei și până la cipuri în zilele noastre.  Toate aceste idei sunt exagerate, și chiar conduc oamenii către o fobie apocaliptica eshatologică de amorțire a conștiințelor, ducând inclusiv la boli psihice și psihoze. Una este vigilența creștinului de a nu se lăsa călcat în picioare de un Stat păgân și dornic de opresiune și control absolut care poate deveni antihristic așa cum este statul comunist și orice dictatură, și alta este să afirmi că cine ia un cip, un CNP, buletin , etc pierde Harul Duhului Sfânt lepădându-se de Hristos, de Biserică și de Botez. Hristos Prunc fiind a mers în Betleem ca să primească CNP, să fie înscris în Statul antihristic roman păgân. Cum a acceptat Hristos asta? Maica Lui a mers să fie înscris. Hristos întreabă: „Al cui chip este pe monedă? Al Cezarului! ” răspund iudeii care vroiau sa-L prindă în cursă. Cine era Cezarul? Era un simplu Împărat? Nu. Era scris pe monedă că Cezarul este dumnezeu! Deci nu era o simplă problemă legată dacă să dăm impozitul sau nu. Ci moneda era antihristică. Hristos nu spune: nu acceptați aceste monede, ardeți-le, etc ci cere ca să se dea Cezarului ceea ce îi aparține, dar nu închinare sau Adorare.

 

 

 

 

 

 

 

Publicitate

9 comentarii

Din categoria Uncategorized

9 răspunsuri la „Despre mișcarea Oastea Domnului și despre mișcarea Visarionistă și blasfemierea Tainei Botezului

 1. T

  Binevenit acest articol, cu siguranță analiza poate fi dusă mai departe… sunt multe de spus spre lamurirea celor care vor să cunoască înșelarea pe care o răspândesc gruparile acestea. Cine vrea sa inteleaga, sa privească istoricul și obiceiurile grupărilor.

  Eu nu am cunoscut Oastea direct, dar am intalnit ostasi si de-a lungul timpului am citit mai multe despre acestia. Indirect, de la cei care au fost în contact cu mișcarea știu că a avut încă de la înființare o structură și mod de funcționare de inspirație sectară. Asemenea sectarilor, Oastea s-a axat pe moralism, incurajarea oamenilor de a parasi imoralitatile. Cat a avut conducatori buni a fost si folositoare dpdv al schimbarii moralității oamenilor în bine. Dar in timp trasaturile sectare au fost evidente:

  – impunerea unui legământ sau jurământ public pentru a aparține acestei grupări (foarte grav)
  – relațiile apropiate și la vedere cu fraţii neoprotestanti din țară sau din străinătate
  – adunările lor pe tara, regiuni în care se adună uneori toți cu toți, și ostași sectari, și ortodocși, grupuri, grupulete. unii mai ortodocsi, alții mai puțin, unii de-a dreptul sectari
  – apostolatul laic si voluntariatul duhovnicesc instaurate de Iosif Trifa. rolul exagerat pe care îl acordă mirenilor față de preot, ca importanta, în vorbiri publice, adunări ale lor. si femeile predica la ei. accentul exagerat pe misionariatul mirenilor, fiecare după capul propriu in multe cazuri pentru că nu tin cont de preot sau acesta cu greu ii controlează
  – adunările cântătoare (cu orgă, acordeon și alte instrumente în biserici). un exemplu oarecare (sunt o multime pe youtube) și din tara, si din diaspora https://youtu.be/qrTNWmqiBKg
  sau o alta adunare (de tineret) https://youtu.be/1ophAts7sME (o predica pioasa la min 1:39 dar nu numai)
  – arta pietistă de inspirație sectară (fără absolut nicio legătură cu iconografia ortodoxă). la adunări de-ale lor pot fi văzute (în locul icoanelor) tablouri cu Iosif Trifa si Traian Dorz. un exemplu de astfel de decor (adunare de tineret) https://youtu.be/R5ySTwOXpjE
  sau o altă adunare în biserică (cântări, predici ale mirenilor, instrumente etc) https://youtu.be/gNEt6CHdN6w
  sau aici (intregul decor la min. 7) https://youtu.be/Bect5Vm28iM
  – scenete de „teatru biblic” la adunări (de tineret, în special)
  și altele.

  Până și membri ai Oastei au viziuni diferite despre ce înseamnă aceasta și sunt împărțiți în nenumărate grupări. Dar rămân „frați”. Are vreo grupare ortodoxă a lor o pozitie publica de delimitare față de toate aceste probleme? Asta ar fi ceva. Totusi, acel jurământ pe care ei îl fac îmi pare ceva grav.

  Atât timp cât mișcarea a fost sub influența lui Iosif Trifa se pare că a fost ținută sub control și a schimbat viețile multora. Dar plecând de la cele de mai sus, era de așteptat ca mai devreme sau mai târziu să degenereze în altele. Sunt cu siguranță în această mișcare și persoane bine intenționate, cu inima buna. Dumnezeu să le descopere adevarul și să le dea preoti cu puterea de a-i pune pe calea dreapta, să se rupă de influentele sectare.

 2. despre un act de vitejie ostaseasca

  Ca urmare a articolului pare ca administratorii paginii „oficiale” a oastei au
  sters tot continutul textului despre legamant la care faceti referire. Am citit acel text acum cateva zile inainte de a fi eliminat si chiar am trimis mai departe niste pasaje de acolo.
  Cat de onesti (mai) pot fi considerati acestia daca procedeaza asa? Au dat bir cu fugitii ostasii scotand citatele din textele fondatorilor, curata vitejie. Daca e bun legamantul lor si e buna si scrierea lui Trifa, de ce sa ascunda asemenea „comori”? Daca se gasesc in dificultate oare nu pot gasi niste citate biblice, pe model de interpretare protestant asa cum practica dansii, cu care sa imbrobodeasca cititorul naiv? De vazut ce explicatii vor pune in loc… ?!?
  Despre linkul de aici este vorba https://oasteadomnului.ro/despre-hotarare-si-legamant/

 3. pr. Cleopa despre legamant

  – Parinte Cleopa, va mai intreb ceva: Sunt unii din ”Oastea Domnului” care cer credinciosilor sa faca legamant cu Iisus. Ce este acest legamant ?

  – Tu spune-i : ”Eu sunt in oastea Domnului de cand m-am botezat si eram cat o papusa. De atunci am facut legamant cu Iisus si m-am lepadat de satana si de toate lucrurile lui si m-am facut ostas al lui Iisus Hristos!”. Si daca nu crede, ada-i Molitfelnicul si arata-i unde spune : ” Iata te-ai facut ostasul lui Iisus Hristos “. Si eu sunt un ostas de cand m-a nascut mama, de cand m-am botezat si am legamant cu Hristos ca voi face voia lui. Nu-mi mai trebuie legamantul tau.

  Vedeti cati suntem noi aici? Toti suntem in oastea Domnului! Stiti de cand suntem in oastea Domnului? De cand ne-am botezat. Ati auzit ce zice preotul la botez? ” Fa, Doamne, pruncul acesta, ostas ales al Tau “. De atunci ne-am facut fiii lui Dumnezeu dar si ostasi ai lui Iisus Hristos, de cand ne-am botezat.”

  http://www.calauzaortodoxa.ro/calauza/mari-duhovnici/despre-oastea-domnului/

 4. Cosmin D.

  Am rude in Oastea Domnului si nu-i pot scoate de acolo.Stiu ca se roaga separat in biserica,cel putin asa era in 1990.

 5. Cornel Așchilean

  Oastea Domnului nu are nici o legătură, nici un amestec cu mișcarea visarionistă, nici nu este o sectă sau erezie, așa cum scriu mai sus cei necunoscători, ci ea este Acțiunea sau Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, în omenire, în lume, pe care „creștinii” lumești, firești nu o pot înțelege, ci chiar luptă împotriva lui Hristos și împotriva Duhului Sfânt, a Căruia este Oastea Domnului, fiindcă nu au prezența lui Hristos în ei și nici lumina Duhului Sfânt, ci doar „litera religioasă” (2 Corinteni 3:6) care stinge Duhul Sfânt, Îl alungă pe Hristos și ucide sufletele lor, rămânând doar cu o „formă de evlavie creștină, dar tăgăduindu-i puterea” ( 2 Timotei 3,5).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s