Sigilionul Ortodoxiei de la 1583

Citind cu atentie Sigilionul Ortodoxiei, descoperit  in Sfantul Munte, vedem lupta a trei Patriarhi si a Sinoadelor lor pentru apararea Ortodoxiei in fata influentelor papistase.

Se impunea anatematizarea tuturor invataturilor Romano-Catolice pentru a taia raul din radacina. Din pacate “stilistii” au preluat numai ce le-a convenit, desi sunt anatematizate toate invataturile papistase ( I-a anatema- Filioque,  a II-a anatema- impartasirea numai cu Trupul nu si cu Sangele Domnului,  a III-a anatema- azima in loc de paine dospita,  a IV-a anatema-judecata trupurilor, fara suflet,  a V-a anatema- purgatoriul,  a VI-a anatema- papa ca si cap al Bisericii si indulgentele papale,  a VII-a anatema schimbarea pascaliei si a mineologiului ) ultimul paragraf aratand foarte clar care este scopul acestor anateme si anume ferirea credinciosilor de a cadea in cursa intinsa de papalitate de a se uni in chip viclean cu catolicii.  In ultimul paragraf se cere credinciosilor ca sa tina cu sfintenie credinta ortodoxa, nelasandu-se amagiti de papistasi.

Mesajul “Pecetluirii” sau a “Sigilionului” este foare clar si anume: Nu va uniti cu papistasii in cuget, in simtiri si in obiceiuri si in sarbatori.

Se vede clar ca scopul anatemei este taierea din radacina a unirii cu papistasii.

“Stilistii” arata numai anatema a VII-a, prin care ne scot ochii ca ne aflam sub anatema “Sigilionului”, fara sa tina cont de faptul ca aceasta anatema pace parte dintr-o insiruire de anateme care au un scop precis: impiedicarea unirii cu papistasii .

Daca citim cu atentie anatema a VII-a: “VII. Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii statuate în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.”

observam ca Parintii nu sunt blocati pe ideea calendarului, asa cum ne-ar face sa credem “stilistii”, scotand din context, ci spun ca aceasta schimbare a calendarului si a pascaliei este pusa in legatura cu distrugerea dogmelor si a traditiei Bisericii care sunt stabilite de cele Sapte Soboare Ecumenice .

Ce canon sau dogma reglementeaza calendarul mineatic? Referirea Sinodului I Ecumenic este legata de data Sfintelor Pasti, atat.

Conjunctia “si” este de o importanta vitala pentru ca ne pune cu adevarat in contextul autentic al anatemei.

” vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii ” (Sigilion)

Sfintii Parinti au reactionat si au anatematizat toate inovatiile papistase, nu numai calendarul gregorian.  Scopul pentru care au anatematizat si calendarul gregorian (si el imperfect, la fel ca si cel iulian) a fost ca nu cumva si aceasta schimbare (care nu este Dogma) sa ne fie prilej de unire cu papistasii.

Faptul ca la 1924 a fost schimbat calendarul, cu scopul precis de unire cu papistasii si cu anglicanii si cu lumea protestanta in general, arata clar ca au cazut sub anatema “Sigilionului” (patriarhul Meletie Metaxachis-mason si ceilalti), pentru ca ei au avut ca scop exact ceea ce “Sigilionul” anatematiza, si anume unirea cu papistasii dar si cu protestantii.

Numai ca nu le-a mers. Desi au reusit sa schimbe prin demersuri si influente politice calendarul in anumite Biserici Locale, totusi data Sfintele Pasti nu au reusit sa o schimbe si nici unirea cu papistasii nu a fost realizata.

Din “Sigilion” se observa ca nu schimbarea datei sarbatoririi sfintilor in sine e o problema ci alinierea voita cu papistasii cu scopul falsei uniri adogmatice cu acestia.

Intradevar, schimbarea calendarului a fost “cutia pandorei” care a fost deschisa, pentru ca dupa aceasta schimbare au urmat si allte demersuri de unire, cum ar fi asa numita “ridicare a anatemelor” de catre patriarhul Atenagoras, intrarea Bisericii in “Miscarea Ecumenica” si in “Consiliul Mondial al Bisericilor”, falsa unire cu monofizitii de la Chambesy, recunoasterea tainei botezului ereticilor si erezia “Biserici Surori”  de la Balamant, Ravena, declaratiile Patriarhilor Ecumenici in spiritul ecumenist, venirea papei la Constantinopol, etc.

De acum 100 de ani lucrurile au evoluat din rau in mai rau, de aceea “stilistii” nu fac decat sa dea apa la moara ecumenistilor si sa puna si ei umarul la ruperea Unitatii Bisericii castigate de Hristos Dumnezeu -Omul prin varsarea Scumpului Sau Sange.

Interpretarile fanatice si exclusiviste ale “stilistilor” nu se regasesc in  spiritul Parintilor Bisericii, care au folosit atat iconomia cat si acrivia.

Data Pastilor este hotarata de Sinodul I Ecumenic si toata Biserica Ortodoxa serbeaza Invierea Domnului in mod unitar. Canoanele specifica faptul ca trebuie sa nu se serbeze Invierea Domnului odata si nici inainte de pastele iudaic ci intodeauna dupa pastele iudaic. ( Can 7 Apostolic, Canonul 71Apostolic, Canonul I Antiohia)

Schimbarea masurarii timpului, care trebuie sfintit prin rugaciune, nu este acelasi lucru cu iconomahia, adica cu lupta impotriva sfintelor icoane, pentru ca desi icoana nu este Dogma, ea este in legatura cu Dogma Intruparii, cine ataca icoana ataca de fapt Intruparea lui Hristos, care din necircumscris a devenit circumscris, are trup omenesc ce poate fi reprezentat in icoana.  Desigur ca e bine sa revenim la calendarul vechi de dragul unitatii Bisericii, asa cum a facut Patriarhia Rusiei prin Patriarhul Tihon, care in momentul in care si-a dat sema ca schimbarea calendarului este o cursa intinsa de masoni pentru a dezbina Biserica si a o uni fortat cu ereticii, a revenit la vechiul calendar.

Mai presus de acestea este Unitatea Bisericii care nu trebuie stirbita, pentru ca noi marturisim:  Cred intr-Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica.

preot Matei Vulcanescu

Redau mai jos textul “Sigilionului”

Acest sinod numit „Pecetluire”, trimis către toate bisericile ortodoxe locale, arată principalele erezii papale şi le declară ca fiind în afara Bisericii Ortodoxe prin anatemizarea celor care le cred şi le practică. Iată întregul text al „Pecetluirii”:

Către toţi creştinii adevăraţi, mădulare ale Sfintei, Catholicesti [Universale] şi Apostoleşti Biserici de Răsărit a lui Hristos din Constantinopol şi din tot locul, har, pace şi milă vouă de la Atotputernicul Dumnezeu.

Nici un pic de tulburare nu a făcut în Corabia din vechime furtuna care s-a ridicat din adâncuri. Şi dacă Domnul Dumnezeu, amintit de Noe, nu ar fi binevoit a potoli apele, nu ar fi fost nici o şansă de salvare a ei. În acelaşi chip şi împotriva Corabiei Bisericii Ortodoxe, ereticii au ridicat un război neîndurător, şi noi am socotit a fi voia lui Dumnezeu de a lăsa urmaşilor prezentul tom împotriva lor, aşa încât hotărârile cele scrise aici să fie fără doar şi poate în apărarea Ortodoxiei noastre. Dar pentru ca documentul să nu fie prea împovărător (greoi) pentru oamenii simpli, am hotărât a-l pune în opt capete lesnicioase, după cum urmează:

Din Vechea Romă au venit anumiţi oameni care au învăţat acolo să gândească latineşte. Dar cel mai rău lucru e că înainte au fost bizantini, născuţi şi crescuţi prin părţile noastre; dar nu numai că şi-au schimbat credinţa, dar au şi ridicat război Ortodoxiei şi adevăratelor dogme ale Bisericii de Răsărit şi s-au răzvrătit împotriva lui Hristos Însuşi, împotriva dumnezeieştilor Apostoli şi Sfintelor Sinoade ale Sfinţilor Părinţi care ni le-au lăsat. Drept pentru care i-am tăiat ca nişte mădulare putrede şi

HOTĂRÎM

I. Orişicine nu ar mărturisi cu inima şi cu gura că este mădular al Bisericii de Răsărit botezat ortodox şi că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl fiinţial şi ipostatic, aşa cum Hristos spune în Evanghelie, ci Duhul purcede de la Tatăl şi de la Fiul în acelaşi timp, unul ca acesta să fie lepădat afară de Biserică şi să fie anatema.

II. Orişicine nu ar mărturisi că în taina Sfintei Liturghii, laicii trebuie să se împărtăşească odată cu cele două sfinte părţi, a Preasfântului Trup şi a Preasfântului Sânge, ci să spună că este de ajuns a primi numai trupul pentru că sângele este inclus, chiar dacă Hristos le-a sfinţit separat şi le-a dăruit fiecăruia din Apostoli, unul ca acesta să fie anatema.

III. Orişicine ar spune că Domnul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină a folosit azime ca şi evreii şi nu pâine dospită, unul ca acesta să fie departe de noi şi sub anatemă ca unul ce gândeşte ca un evreu şi vrea să introducă doctrina lui Apolinarie şi a armenilor în Biserica lui Hristos, cu a Cărui încuviinţare îl dăm de două ori anatemei.

IV. Orişicine ar spune că atunci când Hristos Dumnezeu va veni să judece lumea, El nu va veni să judece sufletele împreună cu trupurile, ci numai să hotărască asupra trupurilor, să fie anatema.

V. Orişicine ar spune că atunci când mor, sufletele creştinilor care s-au pocăit în această viaţă dar nu şi-au câştigat mântuirea merg în Purgatoriu – care este un basm grecesc – unde focul şi chinurile îi purifică, şi ei cred că nu sunt chinuri veşnice – aşa cum credea blestematul Origen – şi dau din această pricină slobozire păcatelor, pe unii ca aceştia îi dăm anatemei.

VI. Orişicine ar spune că Papa e capul Bisericii şi nu Hristos Dumnezeu, şi că Papa are autoritatea de a trimite în Rai prin scrisorile sale, şi că poate ierta păcatele prin plata indulgenţelor, unul ca acesta să fie anatema.

VII. Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii statuate în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.

VIII. Rugăm pe toţi binecredincioşii ortodocşi: rămâneţi în credinţa strămoşească ce-aţi învăţat-o până acum, în care v-aţi născut şi crescut, şi când vremurile o vor cere, vărsaţi-vă sângele pentru a păstra credinţa moştenită de Sfinţii Părinţi. Luaţi aminte la cele scrise mai înainte şi credeţi că Hristos vă va ajuta să le împliniţi. Fie ca umila noastră binecuvântare să fie cu voi cu toţi. Amin.

Semnăturile ierarhilor:

† Ieremia al Constantinopolului

† Silvestru al Alexandriei

† Sofronie al Ierusalimului

dimpreună cu tot soborul episcopilor prezenţi în Sfântul Sinod

Anul 1583 de la naşterea Domnului, indictionul 12, 20 noiembrie.

„Pecetluirea” a fost găsită în manuscris în Codexul 772 din biblioteca Mănăstirii Sf. Pantelimon şi în mss. Codex 285 în chilia “Imnul Acatist” din Schitul Kapsocalivia din Sfântul Munte Athos. În România a fost pentru prima dată publicat la Bucureşti în anul 1881 în revista “Biserica Ortodoxă Română” nr.12, de arhimandritul rus Porfirie Uspenski, care l-a copiat dintr-un manuscris al bibliotecii Mănăstirii Sinai.

Am primit urmatoarele observatii:

„Data Pastilor este hotarata de Sinodul I Ecumenic sa se calculeze dupa echinoctiu, adica dupa un fenomen fizic, natural, de masurare a timpului. Canon pe care noi ortodocsii nici nu il mai respectam in tocmai de sute de ani. Oare noi, toti ortodocsii, suntem sub Anatema Sinodului I Ecumenic? Papistasii respecta insa Canonul I Ecumenic privitor la aceasta reglementare.”

Observaţii:

1. Ziua Învierii a fost întotdeauna prăznuită – din vremea Sfinţilor Apostoli – în directă legătură cu paştele evreiesc, eveniment la care s-a petrecut Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aşadar de la Sfinţii Apostoli pînă azi, conştiinţa creştină a Bisericii echivalează pomenirea Răstignirii şi Îngropării Domnului cu paştele evreiesc, un eveniment cu dată variabilă. Pînă la sfîrşitul veacurilor Biserica va trebui să raporteze Săptămîna Patimilor şi Învierea nu la echinocţiu, ci la paştele evreiesc. Poate imnografia acelor zile vă va lămuri mai mult decît o fac eu. Nu există nici măcar o singură referire la echinocţiu în imnografia patristică, şi ştiţi asta.

2. Doar în teorie paştele evreiesc se calculează luînd ca reper echinocţiul astronomic. Sfînta Scriptură spune că Dumnezeu i-a grăit lui Moise să facă pomenirea ieşirii din Egypt la prima lună plină a primăverii. Luna întîi este cea care îi interesează pe evrei, după cuvîntul din Levitic 23:5; nicăieri în Sfînta Scriptură nu se face referire la echinocţiu. Pentru că rotaţia completă a lunii în jurul pămîntului are aproximativ 29 de zile, iar calendarul evreiesc este un calendar exclusiv lunar (la fel şi cel assyrian/babylonic), la fiecare 3 ani (anul este determinat de soare) se mai adaugă o lună, deci în acei ani evreii au 13 luni, nu 12, precum europenii şi alţii, al căror calendar este solar, iar lunile sînt pur convenţionale şi nu au legătură cu luna astronomică.

3.  La anul 325, la primul Sinod Ecumenic, Sfinţii Părinţi ŞTIAU că echinocţiul nu era pe 21 Martie, ci pe 19 Martie. Mărturie despre lucrul acesta este canonul 1 al Sinodului local din Antiohia (anul 341), primul document păstrat în scris despre cum se calculează data Paştelui, pe temeiul hotărîrii dogmatice a primului Sinod Ecumenic. Textul canonului 1 antiohian face trimitere la echinocţiu, dar nu precizează care anume, dacă e vorba de cel astronomic sau de cel al calendarului roman în curs. Dacă ar fi făcut referire la cel astronomic, ar fi precizat, tocmai pentru că era decalat cu 2 zile faţă de cel legal. Dar nu fac această precizare, pentru că ei încearcă să ofere metoda de calcul care să îi facă pe creştini să nu mai depindă de calculele evreieşti, luîndu-i în considerare, în acelaşi timp, şi pe evrei, de al căror paşte Biserica trebuia să se ferească să nu fie în aceeaşi zi cu Învierea Domnului.

4. Echinocţiul astronomic este un eveniment cu dată variabilă din punct de vedere calendaristic. 21 Martie este doar o convenţie. În funcţie de anul bisect, echinocţiul astronomic, eveniment care durează mai puţin decît o secundă, poate pica între 19 şi 23 Martie. Sfinţii Părinţi au ştiut şi acest lucru, dar şi pentru aceasta au ocolit nevoia de a ţine seama de astronomie, cîtă vreme Sfînta Scriptură nu ţine seama de ea, ci de un eveniment particular – paştele evreiesc.

5. Canonistul ortodox Matthei Vlastares, în comentariul său dedicat pascaliei (sec. 14), spune că cele 11 zile diferenţă dintre calendarul astronomic şi cel al Bisericii sînt de mare folos, întrucît dacă vom calcula data Paştilor luînd ca reper 21 Martie al Bisericii, iar NU echinocţiul astronomic, atunci nu se va întîmpla niciodată ca în aceste calcule să ajungem să avem Paştele înainte sau o dată cu evreii.

6. Domnul a fost răstignit la paştele evreiesc, dar în 2013 paştele evreiesc este 1 lună mai tîrziu decît cel papistaş. Se confirmă, şi pe această cale, că hristosul papistaşilor este unul fals, mincinos, fără legătură cu Sfînta Evanghelie.

nota mea: Canoanele specifica faptul ca sa nu se faca Pastile odata cu pastele iudaic ci intodeauna dupa pastele iudaic. ( Can 7 Apostolic, Canonul 71Apostolic, Canonul I Antiohia) 

Reclame

11 comentarii

Din categoria Uncategorized

11 răspunsuri la „Sigilionul Ortodoxiei de la 1583

 1. Doamne,luminează,înţelepţeşte şi-i îndreptează pe toţi Ortodocşii pe calea Adevărului întru Mântuirea sufletelor şi moştenirea Vieţii Veşnice.

  • george

   @Valentin Z frate :”Doamne miluieste !” nu este comentariu !! adica nimeni nu a inteles ce ai priceput tu din acest subiect!! pai hai sa sciem toti doar „Doamne miluieste!” !! spune frate ce crezi tu despre subiect asa se face ! ca ti e frica de bloger sau de altii asta nu trebuie sa te faca sa marturiseste cinstit ce intelegi tu !! asa vad eu lucrurile ca de aia se numeste :comentariu !!

 2. Pingback: PELERIN ORTODOX » Sigilionul Ortodoxiei de la 1583

 3. vic

  comunitatea draceasca de la Sant’ egidio s-a reunit din nou. s-au rugat , printre altele, pentru ” preoti buni pentru biserica viitorului. de la noi a participat episcopul tulcii.

 4. george

  la sfarsitul Sigilionului trebuia adaugat: Dragi crestini noi pentru aceste legi am fost batjocoriti,torturati si ucisi ,asa ca faceti bine si calcati aceste legi ca nu sant pentru voi ci pentru altii,la judecata nu dupa legile acestea o sa va judecam ci dupa altele si de aceea am scris „ANATEM” ca sa va asiguram ca nu santeti singuri cand le calcati ci veti avea in permanenta in voi pe dracu si el va va adormi constiintele incat sa calcati legile cu bucurie si pe cei ce vor sa le respecte sa i omorati si sa i batjocoriti !!!

 5. Vlad

  Vreau sa rog blogherul sa afiseze o lista a articolelor pentru cei ce nu au fost in pas cu publicarea lor.

  Multumesc, Doamne ajuta!

 6. george

  Draga parinte ma simt ciudat ca sa comentez mai mult singur dar subiectul este de o importanta maxima ,caci o Biserica fara legi clare ce Biserica Dumnezeiasca ar fi ?? sant obosit si nu vreau sa supar pe nimeni dar BOR a sarbatorit de 3 ori Sfintele Pasti cu catolicii chiar o data inaintea pastelui iudaic !!!! scrie asta si Sfantul Ioan Hozevitul in 2 poezii ale sale si mai este scris in viata sfantului ca nu a vrut sa se roage la moartea patriarhului Romaniei cu cuvintele :”eu nu ma rog pentru masoni !!-bineinteles ca sfantul nu avea actul de masoneala al patriarhului ci avea faptele aceluia …mie cel mai rusinos nu mi s a parut atitudinea multimii care a acceptat schimbarea care a batjocorit pe crestinii care nu au acceptat-crestini din acelasi sat..ci rautatea neinfranata care a dus la crime impotriva celor care nu au acceptat schimbarea ,violente religioase cu bagarea pe gat a alimentelor de dulce in postul celor de stil vechi si mai ales la CRIME !! Crima din motiv religios e un argument al unor influente dracesti date nu de adevar ,caci adevarul nu violeaza ,adevarul nu ucide pe motiv religios (crestin ortodox),o recunoastere a crimelor din partea celor care le au facut ar fi un semn al sufletelor dornice de impacarea cu Hristos ,dar nu cred ca va recunoaste cineva ca a facut crime cum nu recunosc nici ca au facut Pastele cu catolicii,cum nu recunosc ca au slujit unui stat ATEU(!!!),cum nu recunosc ca au acceptat Tainele anglicanilor,cum nu recunosc ca au schimbat intreaga gandire ortodoxa

 7. Stefan

  Dupa expunerea de mai sus foarte pertinenta inseamna ca BOR in anii 1926 si 1929 s-a aflat (si se afla si acum ptr. ca nimeni nu a facut o penitenta publica)in afara Can 7 Apostolic, Canonul 71Apostolic, Canonul I Antiohia) .
  Constat ca aveti ceva cu cei din tara care tin calendarul bisericesc,si sunteti putin tendentios cand afirmati ca facand afirmatii noi despre acest sigilion am fi exclus celelalte articole si ne-am fi referit doar la art.7.Si noi am afirmat ca cei care accepta un calendar catolic se fac partasi de toate celelalte erezii ale lor,si ca acest monent a fost deschiderea usii catre ecumenism si bine ati enumerat mai sus toate caderile BOR.
  Daca tot faceti apologia calendarului indreptat asa cum il numesc cei din BOR ptr. a acoperi greseala ,as vrea sa-mi spunetin dv.ca preot cum o sa postiti anul acesta Postul Sf.Apostoli.,si nun este primul an cand faceti aceasta abatere.
  Faptul ca a-ti vazut greseala din 26 si 29 v-ati legat cu sarbatoarea Sf.Pasti de calendarul de stilvechi pe care il huliti ptr. a nu mai cadea in abateri canonice,dar nu reusiti sa eliminati in totalitate aceste abateri drept dovada va vadeste Postul Sf. Apostoli.,si in special minunile care au loc la Ierusalim la sarbatorile dupa calendarul de stil vechi .(Sf.Lumina,Intoarcerea Iordanului,Norul de pe Muntele Tabor).Asa cum spunea si George cel mai regretabil este ca unii ierarhi,preoti, calugari din BOR au fost in primele randuri in a pedepsi pe cei care nu au acceptat calendarul papist,sunt fapte atat de josnice si oribile similare cu cele pe care le citim in vietile Sf. Martiri din timpul prigoanelor(si acestia erau ortodoxi).

  Share this:

 8. mergi si intreaba-ti un episcop,sau patriarh,,,al noului calendar. Sfantul Ioan Iacob Hozevitul, ce calendar tinea? si iti spun eu, v-a amuti .

 9. lucian

  Interesante precizările legate de publicarea în 1881 a traducerii în românește. Oare de ce unii Părinți (printre care și Teoclit Dionisiatul) susțin că Sigilionul este o plastografie, un fals?

  Ca unul ce sunt opozant al Sinodului din Creta, țin să fac totuși, cu bună credință, unele remarci, în scopul lămuririi subiectului:
  1. Deși Sf. Nicodim Aghioritul menționează în Pidalion că Paștile trebuie să fie prăznuite după cel al evreilor, nu cred că are vreun temei patristic. Canonul 1 Antiohia are în vedere a nu sărbători cu acei iudei care prăznuiau înainte de echinocțiu, cum dă mărturie scrisoarea împăratului Constantin de la Sinodul I de la Niceea. Există, totuși, vreo mărturie patristică sau din istoria Bisericii care să confirme comentariile din Pidalion? Mie mi s-ar părea contrară cu prescripția din Constituțiile apostollilor, care prevede să nu mai păzim prăznuirea lui împreună cu iudeii (adică cu cei de dinainte de echinocțiu), care se regăsește în decizia de la Sinodul I, menționată în Scrisoarea împăratului Constantin.
  2. În Constituțiile Apostolilor se spune că echinocțiul era pe data de 22 martie, nu pe 21, cum ați spus la observații. Deci la Sinodul I s-a modificat calendarul pentru ca să existe corespondență între ziua de echinocțiu real și cea din calendar. Nu ar trebui făcut asta și acum?
  3. De vreme ce Alexandria și Roma au fost însărcinate la Sinodul I să observe pascalia corectă pentru că acolo erau centre de observație astronomică și se credea că există consens între ele, ar rezulta că și azi ar trebui să păzim și noi datele astronomice. Din păcate, consensul a apărut abia odată cu Dionisie Exiguul. Din informațiile de aici: https://oca.org/holy-synod/statements/archbishop-peter/concerning-the-date-of-pascha-and-the-1st-ecumenical-council se pare că au existat ani în care Paștile a coincis cu cel al iudeilor fără să fie asta o încălcare a Sinodului I.
  4. Dacă nu trebuie să depindem de iudei, de ce ar trebui să ne ferim de catolici? Important este să fim în acord cu Sinodul I, nu în dezacord cu catolicii.
  7. Sunt de acord că ar trebui ca ortodoxia să fie unitară în privința calendarului, dar de ce nu ar fi această unitate perfectă, adică în conformitate și cu observațiile astronomice?

  Precizez că sunt de acord că schimbarea din 1924 a produs o schismă și a fost nefericită. Însă consider că o revenire la vechiul calendar fără a se menționa că noul calendar este cel corect ar fi o habotnicie. Aceasta pt că Dumnezeu a hotărât ca reperul anilor și al semnelor (echinocțiu) este soarele (Fac. 1, 14), nu vreo convenție omenească, mă refer la calendarul iulian sau oricare altul. Consecința ar fi că, atunci când calendarul rămâne în urmă cu o zi, în acea vreme, e posibil să fie prăznuit Paștile de două ori sau nici o dată pe an (dat de echinocții).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s